Kdo jsme ....

fotografie_01

Soubor písní a tanců JISKRA vznikl v roce 1958 v Plzni. V současné době je tvořen 3 složkami - taneční, pěveckou a hudební, celkem 40 členy. Od počátku svého působení se věnuje zpracování a interpretaci folkloru jihozápadních Čech, především rozsáhlých národopisných oblastí Plzeňsko, Chodsko a Žinkovsko.

repertoáru souboru se nachází lidové písně a tance jednotlivých národopisných oblastí prezentované v několika typech krojů. Muzika vychází z původní dudácké a štrajchové muziky, choreografie tanců je postavena na základech původních lidových zvyků a tanců, mírně stylizovaná. Soubor do svých programů zařazuje tance kolové, figurální i tance, které humornou formou znázorňují některá tradiční řemesla (tanec cihlářů, ševců, šenkýřů, ...). Ucelená taneční pásma tematicky vycházejí z rodinného a kalendářního cyklu a zvyklosloví.

Soubor písní a tanců JISKRA se pravidelně účastní mezinárodních folklorních festivalů nejen v České republice, ale i v zahraničí.

fotografie_02

Lidová muzika souboru pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem Plzeň.

Od roku 1997 je soubor JISKRA hlavním organizátorem Mezinárodního folklorního festivalu v Plzni.

Své nástupce si soubor JISKRA vychovává v dětském folklorním souboru Jiskřička. V roce 2001 navíc vznikl "sesterský soubor" Jiskra 58 složený z bývalých členů souboru JISKRA.

Soubor JISKRA je členem Folklorního sdružení České Republiky.

Od roku 2001 působí soubor na půdě Střední průmyslové školy dopravní v Plzni, se kterou úzce spolupracuje a kde každým rokem pořádá tradiční Staročeský bál.

 

Vedení souboru:

  • vedoucí souboru (statutární zástupce): Miroslav Škarda
  • vedoucí taneční složky: Mgr. Hana Touchová
  • vedoucí hudební složky: Tomáš Jakubčík

Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete nás kontaktovat.

 

[MFF Plzeň | Kronika | Zahraniční zájezdy | Premiérové pořady | Natočili jsme a vydali]


Poslední aktualizace: 30. 12. 2014
Webmaster: Jan Vašků
levy_horni_roh
levy_horni_roh
pravy_horni_roh
pravy_horni_roh
levy_spodni_roh
pravy_spodni_roh